JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Studiebesök vid Stockholms tingsrätt

Allmänt

Det som i dagligt tal brukar heta rättegång, kallas vid en domstol för huvudförhandling eller ibland bara förhandling. 

Förhandlingar vid domstolar är som utgångspunkt offentliga. Förhandlingar kan dock ske inom stängda dörrar. Det gäller främst förhandlingar som rör ungdomar, sexualbrott, grovt våld och våld i nära relationer. Sådana förhandlingar är därför inte lämpliga för skolklasser. Rätten får även besluta att personer som är under 18 år inte får närvara under en förhandling.

Bättre service till besökare vid rättegångar

För att ni som kommer på inbokade studiebesök till tingsrätten ska få så stort utbyte av besöket som möjligt, har tingsrätten särskilda rutiner vid bokning och mottagande av besökarna. Avsikten är att ni i förväg ska veta vilka mål ni ska lyssna på och kunna förbereda er. Vidare kommer ni att få muntlig information om rättegången av någon medarbetare på tingsrätten före förhandlingen. Ni får även, i den mån det finns tid, ges tillfälle att ställa frågor under en paus i eller efter förhandlingen och senare även få del av den skriftliga domen.

Så här bokar ni ett skolklass- eller annat studiebesök

Tingsrätten tar emot ett förbokat studiebesök per dag. Tingrätten har endast emot studiebesök med maximalt 30 besökare. Om besökarna går i lägre årskurser än årskurs sju är de enligt tingsrättens mening för unga för att lyssna på en huvudförhandling. Om besökarna är maximalt fem stycken behöver de inte förboka ett studiebesök.

Ni bokar ert studiebesök genom att fylla i detta webformulär.
Tänk på att gärna lämna datumförslag åtminstone en månad i förväg, då tingsrättens studiebesökskalender är ganska fullbokad. Tänk vidare på att tingsrätten har betydligt färre huvudförhandlingar på fredagar, varför det är bättre att boka in ett studiebesök en annan vardag.

Tingsrätten kommer att besvara er förfrågan så fort som möjligt. Tingsrätten kommer även skicka ut den information som ni behöver innan studiebesök. Besökare i tingsrättens lokaler, åhörare och de personer som kallats att närvara vid en rättegång omfattas som utgångspunkt av tingsrättens säkerhetskontroll.

Det är många skolor som vill besöka en förhandling. Eftersom det i flera salar finns ett begränsat antal åhörarplatser, har tingsrätten svårt att ta emot större grupper.

En del av tingsrättens förhandlingar blir inställda med kort varsel. Tingsrätten kan därför inte garantera att ni får ta del av en förhandling den dag och tid ni har avtalat. Tingsrätten hjälper då gärna till med att boka in ett nytt studiebesök.

Ordningsregler som måste följas

  • det är inte tillåtet att störa förhandlingen genom samtal eller liknande
  • det inte är tillåtet att äta eller dricka under förhandlingen,
  • det är en sedvana att ta av mössa eller keps i förhandlingssalen,
  • det är inte tillåtet att lämna kvar kläder och andra tillhörigheter i förhandlingssalen under pauser,
  • det inte är tillåtet att ha mobiltelefoner påslagna i förhandlingssalen, och
  • det är enligt lag inte tillåtet att fotografera och filma under en rättegång i förhandlingssalen.

För att inte förhandlingen ska störas bör gruppen komma och gå i anslutning till att en förhandling påbörjas eller avslutas eller i samband med en paus.

Är du ansvarig för studiebesöket är det viktigt att du inför besöket informerar gruppen om ovanstående.
Senast ändrad: 2017-08-23

Inför ett studiebesök

Klicka på rubrikerna nedan, varje länk öppnas i ett nytt fönster.

Domstolsguiden
Gratis-Appen Domstolsguiden är framtagen för iPhone och Android-telefoner och fungerar bäst i de senaste modellerna. Den går dock även att använda i tidigare versioner (iPhone 3GS respektive Android 2.3.3).

Rättegångsskolan
Brottsoffermyndighetens webbaserade utbildningsmaterial för den/de som ska besöka domstolen.

Skolmaterial med film, handledning och studiehäfte
Filmen "Varför slog du mig, Peter?" visar hur en brottmålsrättegång i svensk domstol går till. Tillsammans med handledningen och studiehäftet är detta skolmaterial anpassat för gymnasieskolan och kan beställas via formulär på denna sida.

Besöka en rättegång
Förberedande information om hur man beter sig i rättssalen.

Rättegång i tingsrätten
En animation som visar vad som händer under en brottmålsrättegång.

Vad händer i rättssalen?
Vad händer i rättssalen från det att rätten kallar in parterna till rättssalen via högtalaranropet?

Vem är vem?
Huvudförhandling i brottmål på tingsrätten - vilka är med och vad har de för uppgifter?

Juridisk ordlista
Vad betyder de olika orden och uttrycken som domstolen använder sig av?