JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Tingsrätten meddelar dom i HQ-målet

[2016-06-20] Stockholms tingsrätt

Tisdagen den 21 juni 2016 klockan 13.00 meddelar tingsrätten dom i det så kallade HQ brottmålet.

Tingsrätten har i domen prövat om tidigare företrädare för HQ AB/HQ Bank har gjort sig skyldiga till grovt bokföringsbrott och till grovt svindleri. Tingsrätten har även prövat om bolagens ansvarige revisor ska dömas för medhjälp till grovt svindleri. Tingsrätten har slutligen prövat frågan om de tilltalade ska meddelas näringsförbud, eller i revisorns fall, förbud att lämna ekonomiskt biträde. 

I samband med att domen meddelas kommer tingsrätten att publicera ett pressmeddelande med en sammanfattning av vad rätten har kommit fram till. Tingsrätten kommer också att hålla en pressträff. Pressträffen hålls klockan 13.30 i sal 34, Stockholms tingsrätt, Scheelegatan 7. Efter pressträffen kommer det finnas möjlighet för enskilda intervjuer med rättens ledamöter. För närvaro på pressträffen krävs föranmälan. 

Den som vill anmäla sig till pressträffen eller få dom/pressmeddelande mejlat till sig kan kontakta Oskar Hoffmann (oskar.hoffmann@dom.se) eller Marianne Merdal (marianne.merdal@dom.se).

Senast ändrad: 2016-06-20

För mer information kontakta:

Oskar Hoffmann
Tingsnotarie
oskar.hoffmann@dom.se

Marianne Merdal
Domstolshandläggare
marianne.merdal@dom.se

Målnummer:

B 15982-11, avdelning 2