JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svensk dömd för folkmord i Rwanda

[2016-05-16] Stockholms tingsrätt

Stockholms tingsrätt har idag dömt en 61-årig svensk medborgare för folkmord och grovt folkrättsbrott innefattande mord, försök till mord samt människorov i Rwanda. Det rör sig om flera massakrer under folkmordet 1994 där den åtalade haft en informell roll som ledare. Straffet har bestämts till livstids fängelse. 15 brottsoffer i Rwanda har tillerkänts skadestånd i anledning av de brott de utsatts för. Det är första gången en svensk domstol utdömer skadestånd till offer för folkmordshandlingar.

Folkmordet i Rwanda pågick mellan den 6 april och den 18 juli 1994. Under folkmordet dödades omkring 800 000 civilpersoner. Stockholms tingsrätt har funnit bevisat att den åtalade intog en informell ledarroll i sin hemby och dess närområde i prefekturen Butare i södra Rwanda och att han tillsammans med andra personer medverkade vid fem attacker under folkmordet. Bland annat har den åtalade fällts för sin medverkan vid attackerna vid berget Nyamure då tusentals civilpersoner dödades samt en attack mot en kommunal inrättning under vilken hundratals människor berövades livet.  

Eftersom de brottsliga handlingarna har skett i syfte att helt eller delvis förgöra folkgruppen tutsi har de bedömts som folkmord. Vidare har omständigheterna bedömts vara sådana att handlingarna är att anse som svåra överträdelser mot reglerna i internationell humanitär rätt. Den åtalade har därför även dömts för grovt folkrättsbrott.

Åklagarens bevisning har i huvudsak bestått av förhör med personer som bevittnat de aktuella attackerna. Förhörspersonernas berättelser har avsett drygt 20 år gamla iakttagelser. För det stora flertalet av de hörda personerna har iakttagelserna gjorts under emotionellt svåra och kaotiska förhållanden.

– Tingsrätten har gjort en ingående bedömning av förhörspersonernas uppgifter. Vid värderingen har domstolen bland annat tagit fasta på att människan allmänt sett är bättre på att minnas personer som sedan tidigare är kända, att den åtalade för de allra flesta förhörspersonerna var en känd person samt att människan generellt sett har en god förmåga att under lång tid minnas sådant som väckt starka känslor i samband med traumatiska händelser, säger rättens ordförande rådmannen Tomas Zander.  

Även med beaktande av att det har gått så lång tid som 22 år sedan folkmordet har straffvärdet för brottsligheten ansetts vara så högt att fängelse på livstid ska dömas ut.    

Tingsrätten har med tillämpning av rwandisk rätt dömt ut skadestånd till 15 brottsoffer i Rwanda. Beloppen varierar från 3 000 000 rwandiska franc till 10 000 000 rwandiska franc och avser ersättning för brott målsägarna själva blivit utsatta för eller förlust av anhöriga. Aldrig tidigare har en svensk domstol dömt ut skadestånd till personer som lidit skada i anledning av folkmordshandlingar. 

 

Beställning av dom eller handlingar i målet

Kopior av domen eller handlingar i målet kan mot avgift beställas via e-post till stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.se

Senast ändrad: 2016-05-16

För mer information kontakta:

Tomas Zander
Rådman
08-561 653 61
tomas.zander@dom.se

Anne wartin
Rådman
08-561 654 03
anne.wartin@dom.se

Målnummer:

B 12882-14