JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Stockholms tingsrätt har idag helt frikänt den person som varit åtalad för grovt givande av muta i samband med en offentlig upphandling av järnvägsarbeten år 2013 i Azerbajdzjan.

[2017-10-11] Stockholms tingsrätt

Tingsrätten har grundat den frikännande domen på att åklagarna inte har bevisat att den åtalade har lovat eller erbjudit en otillbörlig förmån vilket är en förutsättning för att mutbrott ska föreligga.

Den åtalade arbetade inom Bombardierkoncernen. Upphandlingen, som gjordes av den azerbaijanska järnvägsmyndigheten, avsåg ett kontrakt värt 340 miljoner USD. Upphandlingen vanns av en sammanslutning (ett konsortium) av tre bolag, två Bombardierbolag och ett azerbaijanskt bolag. 

Åtalet bygger på att en offentligt anställd tjänsteman vid den azerbaijanska järnvägsmyndigheten skulle ha haft ett intresse i det azerbaijanska bolaget. Den åtalade skulle enligt åklagarna ha lovat tjänstemannen att bolaget skulle få vara med i upphandlingen mot att tjänstemannen i sitt arbete hos järnvägsmyndigheten skulle agera felaktigt i anställningen och ge konsortiet konkurrensfördelar i förhållande till de andra anbudsgivarna. 

Den utredning som åklagarna har lagt fram tyder enligt tingsrättens mening på att det förekommit olämpliga kontakter mellan konsortiet och järnvägsmyndigheten. Tingsrättens bedömning är emellertid att åklagarna inte har bevisat att erbjudandet om att det azerbaijanska bolaget skulle få delta i upphandlingen i sig har varit klandervärt eller att det funnits förväntningar på att tjänstemannen skulle påverka järnvägsmyndigheten i upphandlingen.

Senast ändrad: 2017-10-11

För mer information kontakta:

Manne Pavon
Rådman
manne.pavon@dom.se

Malou Ålander
Rådman
08-561 651 12
malou.alander@dom.se

Målnummer:

B 1282-17, avdelning 4