JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

En person häktad på sannolika skäl misstänkt för misshandel i Stockholm den 30 juni 2019

[2019-07-05] Stockholms tingsrätt

Tingsrätten har i dag häktat en person som på sannolika skäl är misstänkt för misshandel i Stockholms den 30 juni 2019.

Åklagaren ska senast den 19 juli 2019, kl. 11.00 väcka åtal. Om utredningstiden är otillräcklig får åklagaren begära att tiden förlängs. Tingsrätten prövar i så fall om en förlängning ska medges.

För beställningar av handlingar i tingsrättens mål hänvisas till: stockholms.tingsratt.avdelning1@dom.se   och för frågor rörande målet hänvisas till rådmannen Joakim Munter.

Senast ändrad: 2019-07-05

För mer information kontakta:

Joakim Munter
Rådman
08-561 651 33
joakim.munter@dom.se

Målnummer:

B 9283-19, avdelning 1