JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Stockholms tingsrätt förpliktar TeliaSonera att betala skadestånd för missbruk av dominerande ställning rörande bredbandsanslutningar (ADSL)

[2016-03-07] Stockholms tingsrätt

Stockholms tingsrätt meddelade i dag domen i målet mellan Yarps och TeliaSonera. Yarps har påstått att TeliaSonera missbrukade sin dominerande ställning gällande återförsäljartjänst av bredbandsanslutningar (ADSL) under början av 2000-talet och har begärt skadestånd med 370 miljoner kr. Tingsrätten ger Yarps delvis rätt och dömer ut 65 miljoner kr i skadestånd.

Yarps – som övertagit rättigheterna från de tidigare internetoperatörerna Spray och Tiscali – har begärt skadestånd för flera påstådda missbruk av dominerande ställning från TeliaSoneras sida rörande återförsäljartjänst av bredbandsanslutningar (ADSL). Skadestånd har begärts med närmare 370 miljoner kr. TeliaSonera har förnekat att något missbruk förekommit och att bolagen drabbats av sådan skada som görs gällande.

En av de påstådda överträdelserna är s.k. marginalklämning. Yarps menar nämligen att TeliaSonera agerat i både grossist- och slutkundsledet och att marginalen mellan grossistpriset och priset till slutkunder inte varit tillräcklig för att täcka de egna kostnaderna för försäljning till slutkunder. Enligt Yarps har TeliaSonera även gjort sig skyldigt till leveransvägran och diskriminering.

Tingsrätten bedömer att TeliaSonera under vissa perioder gjort sig skyldigt till marginalklämning. Däremot anser tingsrätten inte att Yarps har kunnat påvisa leveransvägran eller diskriminering. Tingsrätten dömer visserligen ut ett högt skadestånd, men väsentligen lägre än vad Yarps har yrkat. Utgången innebär att vardera parten får stå för sin egen rättegångskostnad. Domen kan överklagas inom tre veckor.

Som framgår rör målet gamla förhållanden. Målet har dock under många år varit vilandeförklarat på grund av ett mål där Konkurrensverket begärde att TeliaSonera skulle betala en s.k. konkurrenskadeavgift till staten. Det målet avgjordes slutligen i Marknadsdomstolen 2013 där TeliaSonera förpliktades betala sådan avgift.

Senast ändrad: 2016-03-07

För mer information kontakta:

Anders Dereborg
Chefsrådman
08-561 651 73

Stefan Johansson
Rådman
08-561 654 28

Teresia Danielsson
Tingsfiskal
08-561 655 47

Målnummer:

T 15382-06, Avdelning 5