JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Stockholms tingsrätt förpliktar Telia att betala skadestånd för missbruk av dominerande ställning rörande bredbandsanslutningar (ADSL)

[2016-05-26] Stockholms tingsrätt

Stockholms tingsrätt meddelade i dag dom i målet mellan Tele2 och Telia. Tele2 har påstått att Telia missbrukade sin dominerande ställning gällande en återförsäljartjänst av bredbandsanslutningar (ADSL) under början av 2000-talet. Tele2 har ansett att Telias missbruk lett till skada för Tele2 och har därför begärt ersättning med drygt 700 miljoner kronor. Tingsrätten ger Tele2 delvis rätt och dömer ut 240 miljoner kronor och ränta på beloppet från 2005.

Tele2 har begärt ersättning för den skada som ska ha drabbat Tele2 till följd av Telias påstådda missbruk av dominerande ställning. Tele2 har begärt skadestånd med drygt 700 miljoner kronor samt ränta på beloppet från 2005. Telia har förnekat att något missbruk förekommit och att Tele2 drabbats av den skada som görs gällande.

Den påstådda överträdelsen består av så kallad marginalklämning. Tele2 menar att Telia agerat i både grossist- och slutkundsledet samt att marginalen mellan grossistpriset och priset till slutkunder inte varit tillräcklig för att täcka de egna kostnaderna för försäljning till slutkunder.

Tingsrätten bedömer att Telia under vissa perioder gjort sig skyldigt till marginalklämning. Tingsrätten dömer visserligen ut ett högt skadestånd, men väsentligen lägre än vad Tele2 har begärt. Vardera parten får stå för sin egen rättegångskostnad. Domen kan överklagas inom tre veckor.

Som framgår rör målet gamla förhållanden. Målet har dock under många år varit vilandeförklarat på grund av ett mål där Konkurrensverket begärde att Telia skulle betala en så kallad konkurrenskadeavgift till staten. Det målet avgjordes slutligen i Marknadsdomstolen 2013 där Telia dömdes att betala en sådan avgift.

Senast ändrad: 2016-05-26

För mer information kontakta:

Stefan Johansson
Rådman
08-561 65 428
stefan.johansson@dom.se

Målnummer:

T 10956-05 (avdelning 5)