JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Staten får betala ytterligare skadestånd för Kringresanderegistret

[2016-06-10] Stockholms tingsrätt

Stockholms tingsrätt har idag meddelat en dom där elva personer som begärt skadestånd för att de funnits med i det s.k. Kringresanderegistret hos Polismyndigheten i Skåne får 30 000 kr var (utöver de 5 000 kr som tidigare betalats ut av Justitiekanslern).

Elva personer har begärt att få 30 000 kr var i skadestånd av staten eftersom de funnits med i det s.k. Kringresanderegistret som skapats av polisen i Skåne. De har påstått att de enbart funnits med i registret på grund av sin romska etnicitet.

Staten, genom Justitiekanslern, har motsatt sig detta och hävdat att uppgifter förts in efter ett tips inom ramen för underrättelseverksamheten som kan ha avsett avlägsna släktingar. Uppgifterna har senare visat sig vara ointressanta varför de borde ha gallrats.  

Tingsrätten har ansett att Kringresanderegistret i stor utsträckning omfattat romer, eller personer som har nära relationer till romer. Även namnet på registret tyder på detta.

Ingen av de som nu begärt skadestånd har varit misstänkta för brott och de är alla bosatta i Stockholmsområdet. De definierar sig alla som romer, förutom en av dem, som dock är gift med en rom. Flera är barn. Det finns en stark anledning att anta att de förts in i registret enbart på grund av sin etnicitet. Staten har inte lagt fram tillräckligt bevisning för att styrka att det funnits några andra skäl för registreringen. Det underrättelseuppslag som staten hänvisat till har gallrats och de inblandade tjänstemännen har inte kunnat påminna sig vad det avsåg. Tingsrätten anser därför att uppgifterna lagts in i registret enbart på grund av etnicitet. Staten ska betala ytterligare skadestånd för den kränkningen.

- Registrering av romer är särskilt kränkande mot bakgrund av den historia av registrering och förföljelse av romer som finns i Sverige och världen. I kombination med de känslor av rädsla och obehag som de som ansökt om skadestånd berättat om anser tingsrätten att det begärda skadeståndet ska dömas ut, säger rättens ordförande chefrådmannen Lena Egelin.

Senast ändrad: 2016-06-10

För mer information kontakta:

Lena Egelin
Chefsrådman
08-561 561 37

Håkan Larson
Tf. rådman
08 - 561 654 29

Peter Olivecrona
Tingsnotarie
08-561 651 46

Målnummer:

T 2978-15, T 2986-15, T 2993-15, T 2996-15, T 2998-15, T 3002-15, T 3006-15, T 3010-15, T 3011-15, T 3012-15, T 3013-15 (Avdelning 1)