JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Sara Skyttedal har delvis framgång i Patent- och marknadsdomstolen i en upphovsrättstvist mot DN

[2016-12-22] Stockholms tingsrätt

Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt har idag meddelat dom i en upphovsrättslig tvist mellan Sara Skyttedal och Dagens Nyheter (DN). Domstolen har beslutat att DN ska betala ersättning med 10 000 kr till Sara Skyttedal, vilket är ett lägre belopp än hon begärt.

Bakgrunden till tvisten är att Sara Skyttedal 2009 gjorde en resa till Israel med bl.a. Ebba Busch Thor. De besökte också Golanhöjderna. Där tog Sara Skyttedal fotografier bl.a. av Ebba Busch Thor vid ett militärfordon och med en t-shirt med den israeliska armens kännetecken. Ett fotografi, taget av en bekant, visade Sara Skyttedal i ett militärfordon. Sara Skyttedal överförde bilderna till sin Facebooksida. I februari 2015, när det blivit känt att Ebba Busch Thor kandiderade som partiledare, publicerade DN på nätet en artikel ”Ebba Busch Thor på kontroversiella bilder i Israel”. Artikeln illustrerades med fotografierna från Sara Skyttedals Facebook.   

Sara Skyttedal stämde DN för upphovsrättsintrång och gjorde gällande att DN olovligen använt fotografierna, inte namngett henne som fotograf och ändrat i fotografierna på ett kränkande sätt. Hon begärde ersättning med 28 000 kr.

I upphovsrättslagen finns en bestämmelse som ger tidningar rätt att i vissa situationer återge annans fotografier i samband med nyhetsrapportering. Tvisten har huvudsakligen rört frågan om DN med stöd av denna bestämmelse haft rätt att utnyttja fotografierna. 

Domstolen anser att DN haft rätt att utnyttja bl.a. fotografierna av Ebba Busch Thor och Sara Skyttedal vid eller i militärfordon. Dessa bedömdes ha ett samband med innehållet i artikeln. Det var däremot inte motiverat att använda alla fotografierna, vissa avsåg bl.a.  landskaps- och gruppbilder. Dessa bedömdes inte ha samband med artikeln För den olovliga användningen har domstolen beslutat om en skälig ersättning på 10 000 kr. Domstolen anser också att Sara Skyttedal borde ha angetts som fotograf, men att hon inte visat någon skada för den uteblivna namngivningen.  Enligt domstolen har inte några kränkande ändringar gjorts av hennes fotografier.

Med utgången i målet har domstolen beslutat att vardera parten ska stå för sin egen rättegångskostnad, dvs. ingen ska ersätta den andre för dennes kostnad.

Senast ändrad: 2016-12-22

För mer information kontakta:

Tomas Norström
Rådman
070-183 16 42

Målnummer:

PMT 8915-15