JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Patent- och marknadsdomstolen dömer i upphovsrättsmålet mellan en riksdagsman och SVT. Båda parter såväl vinner som förlorar.

[2018-01-23] Stockholms tingsrätt

Målet gäller en film som mannen – som numera är riksdagsman – spelade in med sin egen mobiltelefon i juni 2010 i samband med händelser på Kungsgatan i Stockholm. Dessa händelser kom senare att bli mycket uppmärksammade och har ibland benämnts ”järnrörsskandalen”. Mannen har yrkat att domstolen ska fastställa att SVT är skyldigt att betala ersättning dels för att ha utnyttjat filmen och bilder därifrån utan hans tillstånd, dels för den ytterligare skada han lidit av detta.

Patent- och marknadsdomstolen anser inte att filmen skyddas av upphovsrätt, men att den omfattas av det mer begränsade s.k. närståendeskyddet som fotografier och filmer kan ha enligt upphovsrättslagen.

Enligt domstolen har SVT utnyttjat en stor del av materialet olovligen och domstolen fastställer att SVT är skyldigt att betala ersättning för exemplarframställning och tillgängliggörande i dessa delar.

Enligt domstolen har SVT:s hantering dock till viss del omfattats av undantag från fotografi- och filmrätten och varit tillåten utan tillstånd. Vidare anser domstolen att omständigheterna är sådana att de talar mot att mannen drabbats av någon ytterligare skada. Domstolen avslår därför mannens talan i dessa delar.

Parterna får stå för sina egna rättegångskostnader.

Senast ändrad: 2018-01-23

För mer information kontakta:

Carl Rosenmüller
Rådman
08-561 65 188
carl.rosenmuller@dom.se

Anders Dereborg
Chefsrådman
08-561 65 173
Anders.Dereborg@dom.se

Målnummer:

PMT 14029-16