JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Nya patent- och marknadsdomstolar inrättas

[2016-03-03] Stockholms tingsrätt

Riksdagen fattade den 2 mars beslut om att de nya patent- och marknadsdomstolarna ska inrättas den 1 september 2016. Patent- och marknadsdomstolen kommer att utgöra en del av Stockholms tingsrätt och Patent- och marknadsöverdomstolen en del av Svea hovrätt.

De nya domstolarna ska handlägga landets samtliga immaterialrättsliga, marknadsföringsrättsliga och konkurrensrättsliga mål och ärenden. Det innebär att den i dag uppdelade domstolsprövningen mellan allmän domstol, allmän förvaltningsdomstol, Patentbesvärsrätten och Marknadsdomstolen upphör. Som en konsekvens avvecklas Patentbesvärsrätten och Marknadsdomstolen som myndigheter den 31 augusti 2016.

Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt har redan påbörjat förberedelsearbetet inför inrättandet av patent- och marknadsdomstolarna. Bland annat har rekryteringsprocessen för att anställa domare till de nya domstolarna inletts.

Bakgrund

Den svenska domstolsprövningen av immaterialrättsliga, konkurrensrättsliga och marknadsföringsrättsliga mål och ärenden är i dag uppdelad mellan allmän domstol, allmän förvaltningsdomstol, Patentbesvärsrätten och Marknadsdomstolen.

Mål och ärenden inom dessa områden tillhör de mest komplicerade och omfattande i svensk domstol. Regeringen har därför föreslagit att dessa mål från den 1 september 2016 ska handläggas i de nya patent- och marknadsdomstolarna.

Domstolsverket, Svea hovrätt och Stockholms tingsrätt fick i juni 2015 regeringens uppdrag att förbereda inordnandet av patent- och marknadsdomstolarna.

Mer information angående de nya domstolarna hittar du här:

http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domstolarna/Patent--och-marknadsdomstolarna/

Senast ändrad: 2016-03-03

För mer information kontakta:

Anders Dereborg
chefsrådman och blivande chef för Patent- och marknadsdomstolen
08-561 651 73

Christine Lager
hovrättslagman och blivande chef för Patent- och marknadsöverdomstolen
08-561 675 41