JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Man döms för brevbomb och pulverbrev

[2018-11-09] Stockholms tingsrätt

Stockholms tingsrätt har i dag meddelat dom mot den man som stått åtalad för försök till mord för att han skickat en brevbomb och för att han hotat i huvudsak svenska politiker genom att skicka s.k. pulverbrev. Mannen döms för försök till mord, 20 fall av olaga hot och ringa narkotikabrott. Straffet har bestämts till sju års fängelse. Skadestånd har också dömts ut.

Åklagaren har bl.a. begärt att mannen ska dömas för försök till mord för att ha tillverkat och skickat en explosiv brevbomb till företrädarna för ett bolag i London. Åklagaren har även begärt att mannen ska dömas för 26 fall av grovt olaga hot eller olaga hot för att han skickat brev med okänt pulver och ett skriftligt dödshot till i huvudsak svenska politiker, däribland nuvarande och tidigare statsråd. Pulvret har varit ofarligt.

Mannen döms för försök till mord, 20 fall av olaga hot och ringa narkotikabrott till sju års fängelse. Tingsrätten har bedömt att de olaga hoten inte ska rubriceras som grova. Han ska även betala skadestånd till ett flertal målsäganden.

Beställning av dom
Kopior av domen kan beställas via e-post till stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.se

Senast ändrad: 2018-11-09

För mer information kontakta:

Anne Wartin
Rådman
08- 561 65 403
anne.wartin@dom.se

Salina Ahlström
Domstolshandläggare
08-561 65 412
salina.ahlström@dom.se

Målnummer:

B 17019-17 (Avdelning 4)