JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Läkare döms för människorov till tio års fängelse

[2016-02-23] Stockholms tingsrätt

Stockholms tingsrätt har idag meddelat dom i målet mot en läkare som åtalats för människorov och grov våldtäkt. Han döms till tio års fängelse för människorov medan tingsrätten friar honom för grov våldtäkt. Han ska även betala 180 000 kronor i skadestånd till kvinnan.

Åklagaren väckte åtal mot läkaren för människorov och grov våldtäkt och angav att läkaren drogat målsäganden i hennes bostad i Stockholm och därefter fört henne till en bunker i Skåne som han byggt i avsikt att spärra in en eller flera personer. Läkaren erkände olaga frihetsberövande men förnekade att han gjort sig skyldig till människorov och grov våldtäkt. Han medgav att han drogat, fört bort och spärrat in kvinnan men förnekade att det skett i syfte att skada henne eller tvinga henne till tjänst, eller att det förekommit någon sexuell aktivitet medan hon var drogad. Han förklarade att han ville att hon skulle bli hans flickvän. Läkaren anförde att han begått gärningen under inflytande av en psykisk störning.

Tingsrätten har grundat sin dom framförallt på det som målsäganden har berättat och den omfattande skriftliga bevisningen och funnit att förutsättningarna för att döma för människorov är uppfyllda. Syftet med att föra bort och spärra in målsäganden var dels att skada henne eftersom avsikten var att hålla henne inlåst under lång tid, dels att tvinga henne till tjänst som flickvän och framtida sexpartner. Enligt tingsrätten upphörde människorovet den sjätte dagen efter bortförandet då målsäganden släpptes ut från bunkern. Människorovet pågick alltså inte under färden till Stockholm och då läkaren tillsammans med målsäganden gick in på Norrmalms polisstation.

När det gäller åtalet för grov våldtäkt har tingsrätten kommit fram till att bevisningen inte räcker för att det ska vara ställt bortom rimligt tvivel att läkaren har genomfört ett samlag med målsäganden när hon var drogad.

Tingsrätten har bestämt straffet till 10 års fängelse. Skälet till det långa straffet är att läkaren har planerat gärningen minutiöst och under lång tid. Vidare har läkaren utsatt målsäganden för allvarliga risker genom att medicinera henne och hålla henne inspärrad under mycket obehagliga former i den ljus- och ljudisolerade bunkern. Läkarens avsikt var också att hålla målsäganden inspärrad under lång tid vilket han informerat henne om. Tingsrätten har inte ansett att den psykiska störningen, som inte är allvarlig, ska påverka straffet i förmildrande riktning.

Tingsrätten är enig i sin dom.

Senast ändrad: 2016-02-23

För mer information kontakta:

Caroline Hindmarsh
Rådman
08-561 655 85, 08-561 654 10
stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.se

Målnummer:

B 11922-15, avdelning 4