JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Julian Assange fortsatt häktad i sin utevaro

[2016-05-25] Stockholms tingsrätt

Stockholms tingsrätt har idag meddelat beslut om att Julian Assange fortsatt ska vara häktad i sin utevaro

JA är sedan den 18 november 2010 häktad i sin utevaro. Häktningsbeslutet har inte kunnat verkställas. JA befinner sig sedan den 19 juni 2012 på Ecuadors ambassad i London där han sökt och beviljats politisk asyl.

Tingsrätten anser att JA fortfarande är på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt, mindre grovt brott, och att det fortfarande finns risk för att han avviker eller på annat sätt undandrar sig lagföring eller straff.

Mot bakgrund av att JA inte skulle infinna sig till en häktningsförhandling och att inga nya omständigheter tillkommit i målet har tingsrätten inte funnit skäl att hålla ytterligare häktningsförhandling.

Tingsrätten bedömer, till skillnad från FN:s arbetsgrupp om godtyckliga frihetsberövanden, att JA:s vistelse på Ecuadors ambassad i London inte är att anse som ett frihetsberövande. Åklagarna har ansökt om Ecuadors hjälp att genomföra förhör med JA på ambassaden och tingsrätten saknar skäl att ifrågasätta att sådana förhör kommer äga rum. Tingsrätten bedömer att intresset av att det brott JA är misstänkt för kan utredas, genom att förhör hålls med honom, uppväger det intrång eller men som häktningen leder till för JA. Det finns därför skäl för att JA fortsatt ska vara häktad i sin utevaro.


Vid beställning av beslutet kontakta handläggarchefen Camilla Murray, telefon 08-561 651 36, mobil: 073-271 34 61, E-post: camilla.murray@dom.se

Senast ändrad: 2016-05-25

För mer information kontakta:

Lars Lundgren
Chefsrådman
08-561 65 271 (tillgänglig kl. 11–12)

Målnummer:

B 12885-10 (Avdelning 1)