JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Information om presskonferens i samband med att dom i målet angående händelserna på Drottninggatan den 7 april 2017 meddelas

[2018-05-21] Stockholms tingsrätt

Som tidigare meddelats kommer dom i målet att meddelas den 7 juni 2018 kl. 13.00.

Tingsrätten kommer att hålla en presskonferens i samband med att dom i målet meddelas. Presskonferensen kommer att hållas i sal 27 i Rådhuset kl. 13.00. I samband med det kommer utskrivna exemplar av domen att finnas till hands. Domen kommer också att skickas till dem som har beställt den kl. 13.00.

Endast de journalister som har pressackreditering får närvara vid presskonferensen.

Ansökan om önskemål om pressackreditering

Senast ändrad: 2018-05-21

För mer information kontakta:

Boel Hilding Berggren
Beredningsjurist
08-561 65 251

Målnummer:

B 4708-17, avdelning 4