JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Huvudförhandling i det mål som i media benämns som "barnläkarmålet" inleds den 20 september

[2018-09-14] Stockholms tingsrätt

Den 20 september kl. 09.15 inleds huvudförhandlingen i det mål som i media kallas för "barnläkarmålet". Förhandlingen planeras att därefter pågå varje vecka fram till jul, tre dagar per vecka (måndag, tisdag, torsdag) samtliga dagar med början kl. 09.15.

Förhandlingen hålls i Rådhuset, Scheelegatan 7, Stockholm och inledningsvis i sal 37.   

Utgångspunkten är att den första huvudförhandlingsdagen kommer att vara offentlig. Därefter kommer rätten att ta ställning till om det finns skäl att förordna om stängda dörrar avseende övriga delar av förhandlingen eftersom målet rör misstänkta sexualbrott. Om rätten beslutar om stängda dörrar finns det inte möjlighet att följa huvudförhandlingen som åhörare.  

Domare i målet kommer att vara rådmannen Marianne Gauffin, ordförande, rådmannen Thomas Wallén samt fyra nämndemän. 

Beställning av handlingar i målet
Kopior av handlingar kan mot avgift beställas via e-post
stockholms.tingsratt.avdelning3@dom.se

För frågor om målet bör kontakt i första hand tas med domstolshandläggaren Sandra Jansson och tingsnotarien Klara Lundh.

Senast ändrad: 2018-09-14

För mer information kontakta:

Jansson, Sandra
Domstolshandläggare
08-561 652 46

Lundh, Klara
Tingsnotarie
08-561 653 98

Målnummer:

B 17003-17, avd. 3