JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Huvudförhandling gällande åtalet mot den person som i media nämns som "kulturprofilen" inleds den 19 september

[2018-09-21] Stockholms tingsrätt

Uppdaterad information 2018-09-21. Den 19 september kl. 09.00 inleds huvudförhandlingen gällande åtalet mot den person som i media nämns som "kulturprofilen". Förhandlingen är planerad till tre huvudförhandlingsdagar den 19, 20 och 24 september 2018.

Förhandlingen hålls i sal 34, Rådhuset, Scheelegatan 7, Stockholm.   

Dag 1, 19 september: Sakframställan samt förhör med målsägande och tilltalad.

Dag 2, 20 september: Vittnesförhör.

Dag 3, 24 september: Personalia (dvs. genomgång av den tilltalades personliga förhållanden) och slutanföranden.

Vid förhandlingens början har rätten beslutat att delar av förhandlingen ska hållas inom stängda dörrar eftersom målet rör misstänkta sexualbrott. Den del av förhandlingen som avser personalia och som inleder förhandlingsdag 3 kommer att vara offentlig. Denna del av förhandlingen beräknas ta ca tio minuter. Rätten kommer därfter att ta ställning till om återstoden av förhandlingen, dvs. slutanförandena, ska hållas inom stängda dörrar.   

Domare i målet är lagmannen Gudrun Antemar samt tre nämndemän.

Åklagare är kammaråklagaren Christina Voigt, City åklagarkammare i Stockholm.

Försvarsadvokat är Björn Hurtig och målsägandebiträde är advokaten Elisabeth Massi Fritz. 

Beställning av handlingar i målet.
 

Kopior av handlingar kan mot avgift beställas via e-post 
stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.se

 

För frågor om målet bör kontakt i första hand tas med beredningsjuristen Sebastian Sandén och domstolshandläggaren Mats Sjöberg, se kontaktuppgifter till höger. 

Senast ändrad: 2018-09-12

För mer information kontakta:

Sebastian Sandén
Beredningsjurist
08-561 650 10
sebastian.sanden@dom.se

Mats Sjöberg
Domstolshandläggare
08-561 651 57
mats.sjoberg@dom.se

Målnummer:

B 15565-17