JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Häktningsförhandling i målet mot den artist som är misstänkt för misshandel i Stockholm den 30 juni 2019

[2019-07-19] Stockholms tingsrätt

Den 5 juli 2019 häktades tre personer misstänkta för misshandel i Stockholm den 30 juni 2019. En av dem är en internationellt känd artist. Enligt tingsrättens häktningsbeslut skulle eventuellt åtal väckas senast den 19 juli 2019, dvs. i dag.

Om en sådan frist för att väcka åtal inte är tillräcklig, får åklagaren begära att fristen förlängs. Tingsrätten har då att pröva om fristen ska förlängas.

Tingsrätten har i dag mottagit en begäran från åklagaren om att nämnda åtalsfrist ska förlängas till på torsdag den 25 juli 2019. Denna begäran, inklusive frågan om artisten ska vara kvar i häkte, kommer att prövas av tingsrätten vid en förhandling som äger rum fredagen den 19 juli 2019 kl. 13.00 i Rådhuset, Scheelegatan 7, sal 8. Frågan om de andra två personerna ska vara kvar i häkte kommer att prövas vid förhandlingar på samma plats kl. 14.00 respektive 15.15.

 

Senast ändrad: 2019-07-19

För mer information kontakta:

Stefan Johansson
Tf chefsrådman
08-561 65 428
stefan.johansson@dom.se

Målnummer:

B 9283-19, avdelning 1