JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Brottsmålsrättegången i HQ-målet

[2016-02-09] Stockholms tingsrätt

Den 9 februari 2016 börjar brottmålsrättegången i det så kallade HQ-målet. Åtalet riktar sig mot fyra tidigare företrädare för HQ AB och/eller dotterbolaget HQ Bank AB, samt mot bolagens ansvarige revisor. Rättegången kommer att pågå under cirka 35 förhandlingsdagar fram till början av maj 2016. Tingsrätten kommer i samband med att huvudförhandlingen avslutas att lämna besked om när domen meddelas.

Målet gäller tre åtalspunkter. Åklagaren påstår att företrädare för HQ Bank AB har begått bokföringsbrott under perioden 2009 och fram till den 26 juli 2010 (åtalspunkt 1). Åklagaren påstår vidare att företrädare för moderbolaget HQ AB har begått grovt svindleri. Åtalet för svindleri rör dels årsredovisningen för år 2009 (åtalspunkt 2), dels första kvartalsrapporen för år 2010 (åtalspunkt 3). När det gäller årsredovisningen för år 2009 är även bolagens ansvarige revisor åtalad (för medhjälp till grovt svindleri).

Åklagaren yrkar vidare att de företrädare för HQ AB/HQ Bank AB som har åtalats även ska åläggas näringsförbud. Åklagaren yrkar slutligen att bolagens ansvarige revisor ska åläggas förbud att lämna ekonomiskt biträde.

Samtliga tilltalade har förnekat brott. De har även bestritt yrkandena om näringsförbud respektive förbud att lämna ekonomiskt biträde.

Åklagare är chefsåklagaren Martin Tidén, Ekobrottsmyndigheten, och kammaråklagaren Ingela Ohlén, 1:a ekobrottskammaren i Stockholm.

Domare i målet är chefsrådmannen Karin Kussak (ordförande), rådmannen Carl Rosenmüller (referent) samt fyra nämndemän.

Beställning av handlingar i målet

Kopior av handlingar i målet kan mot avgift beställas vid kontakt med Marianne Merdal eller via e-post till stockholms.tingsratt.avdelning2@dom.se. Vissa handlingar eller delar av handlingar kan vara sekretessbelagda.

För mer information kontakta:

Oskar Hoffmann eller Marianne Merdal.

Tillträde till huvudförhandlingen och kommunikationslista

Huvudförhandlingen kommer att hållas i sal 34, Stockholms tingsrätt, Scheelegatan 7. Förhandlingen är offentlig men utrymmet för åhörare i salen begränsat. För att kunna uppskatta behovet av platser ombeds representanter från media som önskar närvara att kontakta Stockholms tingsrätt senast den 4 februari 2016. Därefter kommer tingsrätten, om nödvändigt, att fatta beslut om hur platserna ska fördelas.


Bifogade filer:

Pressmeddelande B 15982-11


Senast ändrad: 2016-02-02

För mer information kontakta:

Marianne Merdal
Domstolshandläggare
08-561 561 65 198 / marianne.merdal@dom.se

Målnummer:

B 15982-11, avd 2