JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beredskapsjourerna i Stockholms län samlokaliseras till Stockholms tingsrätt

[2018-05-04] Stockholms tingsrätt

Från och med den 5 maj kommer jourernas häktningsförhandlingar under helgdagar att hållas i Stockholms tingsrätts lokaler i Rådhuset, Scheelegatan 7.

Lagmännen i Attunda, Nacka, Solna, Stockholms och Södertörns tingsrätter har enats om att samlokalisera beredskapsjourerna i Stockholmsområdet till Stockholms tingsrätt.

De tre beredskapsområdena (Stockholms innerstad och Stockholms Östra, Stockholms Södra samt Stockholms Norra och Gotland) är även fortsättningsvis separata beredskapsområden med samma geografiska indelning som nu.

Stockholms, Södertörns och Attunda tingsrätter är samordningsansvariga för respektive område. Kanslierna nås även i fortsättningen på samma telefonnummer som tidigare.
Senast ändrad: 2018-05-04