JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

I dag har åtal väckts mot tre tidigare anställda personer i Telia Sonera.

[2017-09-22] Stockholms tingsrätt

I dag har åtal väckts mot tre tidigare anställda personer i Telia Sonera. Åklagaren har också yrkat förverkande av ekonomiskt utbyte av brott. Målet handläggs på avdelning 4.

För beställningar av handlingar i tingsrättens mål hänvisas till stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.se och för frågor rörande målet hänvisas till rådmannen Tomas Zander.

För allmänna frågor om Sveriges Domstolar eller det svenska rättssystemet hänvisas till tingsrättens hemsida. Frågor kan också besvaras av domare i Sveriges Domstolars mediegrupp.

Senast ändrad: 2017-09-22

För mer information kontakta:

Tomas Zander
Rådman, avdelning 4
08-561 653 75
tomas.zander@dom.se

Målnummer:

B 12201-17, B 12203-17