JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Allmänhetens PC är tillfälligt stängd!

[2014-10-10] Stockholms tingsrätt


Varför är allmänhetens PC stängd?

Via allmänhetens PC har enskilda kunnat få tillgång till och söka bland domstolens mål och ärenden.

Datainspektionen har nyligen granskat allmänhetens PC vid ett antal domstolar. Datainspektionen har kommit fram till att personuppgifter är tillgängliga och sökbara i allmänhetens PC i för stor omfattning.

Domstolsverket, som har det övergripande ansvaret för allmänhetens PC, har efter Datainspektionens granskning beslutat att tillfälligt stänga allmänhetens PC vid samtliga domstolar.

Hur länge kommer allmänhetens PC att vara stängd?

Det är i dagsläget inte möjligt att säga när allmänhetens PC kan öppnas igen. Domstolsverket kommer först att behöva analysera vilken information som ska vara tillgänglig och sökbar via allmänhetens PC. Såväl offentlighets- som integritetsskyddsperspektivet kommer att beaktas i analysen. Därefter kommer tjänsten att byggas om tekniskt.

Hur får jag tag på information när allmänhetens PC är stängd?

Under den tid som allmänhetens PC är stängd kan du vända dig till domstolens reception med frågor om allmänna handlingar.

Senast ändrad: 2014-10-10