JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Åklagaren har begärt förlängd åtalstid i målet om misstänkt terroristbrott i Stockholm

[2017-09-27] Stockholms tingsrätt

I målet om misstänkt terroristbrott i Stockholm den 7 april 2017 har åklagaren den 27 september kommit in med en begäran om förlängd åtalstid till den 26 oktober. Åklagaren har även begärt att den misstänkte ska häktas för ytterligare brott begångna den 7 april; försök till terroristbrott och framkallande av fara för annan.

Tingsrätten har beslutat att pröva frågorna vid en häktningsförhandling som kommer hållas på fredag, den 29 september kl. 13.00. Förhandlingen hålls i Rådhuset på Scheelegatan 7.

För beställningar av handlingar i tingsrättens mål hänvisas till stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.se och för frågor rörande målet hänvisas till chefsrådmannen Malou Lindblom.

För allmänna frågor om Sveriges Domstolar eller det svenska rättssystemet hänvisas till tingsrättens hemsida. Frågor kan också besvaras av domare i Sveriges Domstolars mediegrupp.

Senast ändrad: 2017-09-27

För mer information kontakta:

Malou Lindblom
Chefsrådman
08-561 653 75
malou.lindblom@dom.se

Målnummer:

B 4708-17, avdelning 4