JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Åklagaren får förlängd åtalstid i målet om misstänkt terroristbrott m.m. i Stockholm

[2018-01-23] Stockholms tingsrätt

I målet om misstänkt terroristbrott m.m. i Stockholm den 7 april 2017 har åklagaren kommit in med en framställan om förlängd åtalstid.

Sedan försvararen medgett framställan har tingsrätten beslutat att bevilja denna utan förhandling. Ny tid för åtals väckande är satt till den 30 januari 2018. Under tiden ska den misstänkte vara fortsatt häktad på samma skäl och villkor som tingsrätten beslutade om den 29 september 2017.

För beställningar av handlingar och frågor i tingsrättens mål hänvisas till stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.se samt till domstolshandläggaren Tobias Franzén, tfn 08-561 65 382, och tingsnotarien Boel Hilding Berggren, tfn 08-561 65 251.

Huvudförhandlingen är planerad att inledas under februari 2018. Juristdomare kommer chefsrådmannen Ragnar Palmkvist och rådmannen Carl Rosenmüller att vara.

För allmänna frågor om Sveriges Domstolar eller det svenska rättssystemet hänvisas till tingsrättens hemsida. Frågor kan också besvaras av domare i Sveriges Domstolars mediegrupp.

Senast ändrad: 2018-01-23

För mer information kontakta:

Målnummer:

B 4708-17, avdelning 4