JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Åklagaren får förlängd åtalstid i målet om misstänkt terroristbrott m.m. i Stockholm

[2017-10-25] Stockholms tingsrätt

I målet om misstänkt terroristbrott m.m. i Stockholm den 7 april 2017 har åklagaren kommit in med en framställan om förlängd åtalstid.

Sedan försvararen medgett framställan har tingsrätten beslutat att bevilja denna utan förhandling. Ny tid för åtals väckande är satt till den 23 november 2017. Under tiden ska den misstänkte vara fortsatt häktad på samma skäl och villkor som tingsrätten beslutade om den 29 september 2017.

För beställningar av handlingar i tingsrättens mål hänvisas till stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.se och för frågor rörande målet hänvisas till chefsrådmannen Malou Lindblom.

För allmänna frågor om Sveriges Domstolar eller det svenska rättssystemet hänvisas till tingsrättens hemsida. Frågor kan också besvaras av domare i Sveriges Domstolars mediegrupp.

Senast ändrad: 2017-10-25

För mer information kontakta:

Malou Lindblom
Chefsrådman
08-561 653 75
malou.lindblom@dom.se

Målnummer:

B 4708-17, avdelning 4