JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Åklagaren får förlängd åtalstid i målet om misstänkt terroristbrott i Stockholm

[2017-07-06] Stockholms tingsrätt

I målet om misstänkt terroristbrott i Stockholm den 7 april 2017 har åklagaren vid en förhandling i dag begärt och erhållit tid för åtals väckande till den 3 augusti 2017.

Den misstänkte ska vara fortsatt häktad på samma skäl och villkor som tingsrätten beslutade om den 11 april 2017. Tingsrätten har också avslagit den misstänktes begäran om att åklagaren inte ska få möjlighet att begränsa hans rätt att följa nyhetsmedia.

För beställningar av handlingar i tingsrättens mål hänvisas till stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.se och för frågor rörande målet hänvisas till chefsrådmannen Malou Lindblom.

För allmänna frågor om Sveriges Domstolar eller det svenska rättsystemet hänvisas till tingsrättens hemsida. Frågor kan också besvaras av domare i Sveriges Domstolars mediegrupp.

Senast ändrad: 2017-07-06

För mer information kontakta:

Malou Lindblom
Chefsrådman
08-561 653 75
malou.lindblom@dom.se

Målnummer:

B 4708-17, avdelning 4