JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden

Patent- och marknadsdomstolen avslår Konkurrensverkets talan mot Nasdaq angående missbruk av dominerande ställning
[2018-01-15]   Stockholms tingsrätt
Patent- och marknadsdomstolen avslår Konkurrensverkets talan mot fyra bolag i Nasdaqkoncernen om att de ska betala s.k. konkurrenskadeavgift till staten på...

Extended time for the prosecutor to bring charges in the case of suspected terrorist crime etc. in Stockholm
[2017-12-21]   Stockholms tingsrätt
The prosecutor has requested for an extension of time to bring charges against the person suspected for terrorist crime etc. in Stockholm on April 7th 2017.

Åklagaren får förlängd åtalstid i målet om misstänkt terroristbrott m.m. i Stockholm
[2017-12-21]   Stockholms tingsrätt
I målet om misstänkt terroristbrott m.m. i Stockholm den 7 april 2017 har åklagaren kommit in med en framställan om förlängd åtalstid.

HQ-tvistemålet – HQ AB förlorar målet
[2017-12-14]   Stockholms tingsrätt
Det har sammantaget förelegat allvarliga brister i HQ Bank. Det gäller särskilt årsslutet 2009. Bristerna har främst avsett bankens värdering av optioner....

Tingsrätten meddelar dom i HQ-tvistemålet den 14/12 kl. 11:00
[2017-12-12]   Stockholms tingsrätt
Tingsrätten har hållit huvudförhandling i det s.k. HQ-tvistemålet. Förhandlingen pågick mellan den 8 november 2016 till den 20 juni 2017. Tingsrättens dom...

Fällande domar i mål om grovt insiderbrott med anknytning till ett Växjöföretag
[2017-12-12]   Stockholms tingsrätt
Stockholms tingsrätt har i dag meddelat fällande domar för insiderbrott.

Åtal för mutor i musikbranschen ogillas
[2017-12-04]   Stockholms tingsrätt
Stockholms tingsrätt har i dag ogillat åtal om mutor i musikbranschen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > »


Prenumerera på nyheter från Stockholms tingsrätt

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Stockholms tingsrätt.