JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Bodelning

När ett äktenskap tar slut, ska en bodelning göras. När ett samboförhållande tar slut ska bodelning göras om någon av samborna begär det. Bodelning kan också göras under ett äktenskap.

En bodelning ska upprättas av båda makarna/samborna tillsammans. Bodelningen ska vara skriftlig och underskriven av båda. Någon blankett för detta finns inte, utan bodelningen får utformas av makarna/samborna.

Om ni är överens

Om ni vill göra en bodelning under äktenskapet ska ni anmäla det till Skatteverket. Ni kan också därefter registrera själva bodelningshandlingen hos Skatteverket. Om ni skiljer er kan ni registrera bodelningshandlingen hos Skatteverket. Bodelning enligt sambolagen kan inte registreras.

Om ni inte är överens

Om ni inte kan komma överens om hur era tillgångar ska fördelas, kan ni båda eller någon av er ansöka hos tingsrätten om en bodelningsförrättare. I ansökan ska ni ange makarna/samborna samt de omständigheter som ligger till grund för ansökan. Ansökningsavgiften är 900 kr. Information om hur avgiften ska betalas finns här: http://www.stockholmstingsratt.se/Om-tingsratten/Mal-och-arenden/Ansokningsavgifter/ Ni betalar kostnader för bodelningsförrättaren (oftast en advokat), som sedan fattar beslut om vad som ska ingå i bodelningen, hur saker ska värderas och hur de ska fördelas mellan er.

Rätt domstol

Ansökan om bodelningsförrättare ska göras vid en tingsrätt där någon av parterna var folkbokförda den 1 november föregående år. Ni kan ta reda på vilken domstol ansökan kan ges in till på www.domstol.se.

Handlingar som ska bifogas

  • Personbevis för båda parter (Beställs hos Skatteverket).
  • Dom på äktenskapsskillnad (skilsmässodom).
  • Eventuellt eget förslag på bodelningsförrättare. Har du inget förslag föreslår tingsrätten en lämplig advokat för uppdraget.

Ansökan om ersättningsgaranti för bodelningsförrättare

En bodelningsförrättare har rätt att få arvode och ersättning för sina utgifter. Huvudregeln är att kostnaderna för bodelningsförrättaren betalas med hälften var av parterna. I förhållande till bodelningsförrättaren svarar parterna solidariskt (gemensamt) för kostnadsansvaret. Det innebär att bodelningsförrättaren kan vända sig till en av parterna för att få betalt och denne får sedan kräva hälften av kostnaden från den andre. I undantagsfall kan bodelningsförrättaren besluta att kostnaderna ska fördelas på annat sätt. 

Man kan inte få rättshjälp för att betala en bodelningsförrättare. Däremot kan man ansöka om så kallad ersättningsgaranti för bodelningsförrättare. Om sådan ersättningsgaranti beviljas betalas fem timmars arbete för bodelningsförrättaren av allmänna medel. Ersättningsgaranti beviljas om det är skäligt med hänsyn till den sökandes ekonomiska och personliga förhållanden och omständigheterna i övrigt. 
Senast ändrad: 2018-09-18