JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Ärenden

Domstolsärenden handläggs enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden. Några vanliga exempel på ärenden som tingsrätten hanterar är adoptioner, bodelningar, boutredningsman/skiftesman och god man samt fövaltarskap

Ett ärende avgörs oftast på handlingarna vilket innebär att det i regel inte krävs något sammanträde.

Bodelning

God man och förvaltare

Boutrednings- och skiftesman

Ansvarig domare för ärenden enligt 11 kap. föräldrabalken är rådmannen Maria Hölcke. Sammankallande bland domarna som ansvarar för övriga ärenden är tingsfiskalen Henrik Berthels.
Senast ändrad: 2017-03-22