JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Förordnandelistor för domstolsförordnanden

Vid förordnande av offentliga försvarare, målsägandebiträden, god man, bodelningsförrättare, boutredningsman och särskilda företrädare ska uppdragen fördelas jämnt och rättvist mellan verksamma advokater och bitrände jurister i Stockholms tingsrätts domsaga.

Beträffande uppdragslistorna för advokater och biträdande jurister på advokatbyråer utgår Stockholms tingsrätt från Advokatsamfundets listor över domstolsförordnanden (se listorna här: https://www.advokatsamfundet.se/Behover-du-advokat/uppdragslistor-for-domstolsforordnanden).  Dessa uppdragslistor administreras av Advokatsamfundet. Om ni har några frågor kring dessa listor eller vill sättas upp på listorna, rekommenderas att ni tar kontakt med Advokatsamfundet. Om ni tycker att det dröjer länge mellan uppdragen kan detta bero på att det finns ett stort antal advokater och biträdande jurister på dessa uppdragslistor.

För biträdande jurister som inte verksamma vid en advokatbyrå, har Stockholms tingsrätt tagit fram lokala tilläggslistor. När någon anmält intresse att föras upp på viss tilläggslista, får domarna på tingsrätten tillfälle att yttra sig över intresseanmälan. Därefter gör lagmannen en lämplighetsprövning och beslutar om den som anmält intresse kan föras upp på önskad tilläggslista. Tilläggslistorna revideras av lagmannen vartannat år. Innan listorna revideras bereds den som tidigare har anmält intresse tillfälle att yttra sig över om intresset kvarstår.

För att bli uppsatt på en tilläggslista vid Stockholms tingsrätt gäller följande krav för er som anmäler intresse.

  • Ni måste visa att ni har ansvarsförsärking.
  • Ni måste visa att ni har utbildning och erfarenhet för att sättas upp på tilläggslistorna.
  • Ni ska ha verksamhetsadress inom Stockholms tingsrätts domsaga.
  • Ni eller personal på ert kontor ska kunna nås per telefon eller e-post för besked om det aktuella uppdraget kan tas (besked ska lämnas inom två timmar).
  • Ni ska i övrigt bevaka er e-post och telefon.
  • För att ni ska få ett uppdrag som målsägandebiträde krävs dessutom att ni kan visa att ni har särskild kunskap och erfarenhet av arbete som juridiskt biträde eller motsvarande i minst två år.

När ni anmäler er till Stockholms tingsrätts, kommer de inlämnade personuppgifterna att förtecknas i ett register hos tingsrätten. De registrerade uppgifterna är nödvändiga för att tingsrätten ska kunna administrera tilläggslistorna. Uppgifterna kommer att sparas under viss tid och revideras vartannat år. Tingsrätten är skyldig att på er begäran att rätta, blockera och utplåna uppgifter (28 § personuppgiftslagen). Varje registrerad har vidare rätt att en gång per kalenderår erhålla besked, efter skriftlig ansökan, om personuppgifter som rör den sökande behandlas (26 § ovan angivna lag). Information om behandling av personuppgifter lämnas av tingsrättens administrativa avdelning eller personuppgiftsombudet på tingsrätten. På Datainspektionens hemsida kan ni läsa mer om behandlingen av personuppgifter: http://www.datainspektionen.se/

 
Senast ändrad: 2017-03-27