JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

B 4708-17

Information om mål rörande misstänkt terroristbrott på Drottninggatan i Stockholm den 7 april 2017

Huvudförhandlingen i mål nr B 4708-17 angående händelserna på Drottninggatan den 7 april 2017 är nu avslutad. Dom i målet kommer att meddelas den 7 juni 2018 kl. 13.00. 

Beställning av handlingar m.m., se nedan

Tingsrätten kommer att hålla en presskonferens i anslutning till att domen meddelas den 7 juni 2018 kl. 13.00. Mer information om presskonferensen kommer att läggas ut här cirka två veckor innan domen meddelas.

Om man redan nu vill beställa domen kan man maila till stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.se

Beställning av handlingar m.m.

För beställningar av handlingar i målet och frågor hänvisas till stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.se och till domstolshandläggaren Mats Sjöberg, tfn 08-561 65 157, och tingsnotarien Boel Hilding Berggren, tfn 08-561 65 251. 

För allmänna frågor om Sveriges Domstolar eller det svenska rättssystemet hänvisas till tingsrättens hemsida. Frågor kan också besvaras av domare i Sveriges Domstolars mediegrupp.
Senast ändrad: 2018-05-02