JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Upphandling och information för leverantörer inom Sveriges Domstolar

Varje år gör Sveriges Domstolar inköp av varor, tjänster och byggentreprenader från många olika leverantörer. Som offentliga myndigheter följer vi de bestämmelser vid inköp som framgår av lagen om offentlig upphandling. Målsättningen är att ta tillvara på konkurrensen på marknaden och på bästa sätt använda de skattemedel som finansierar verksamheten.

Domstolsverket har till uppgift att ge administrativt stöd och service åt Sveriges Domstolar och genomför en stor del av upphandlingarna.

Eftersom Domstolsverket och respektive domstol inom Sveriges Domstolar utgör separata myndigheter ansvarar varje myndighet för sin upphandlings- och inköpsverksamhet. I det fall behovet av en vara eller tjänst är återkommande eller likartat för flera myndigheter gör Domstolsverket en samordnad upphandling för Sveriges Domstolar, dvs. det blir ett gemensamt ramavtal. Vilka domstolar som vill delta i respektive samordnad upphandling varierar och framgår av förfrågningsunderlaget.

Sveriges Domstolar använder i stor utsträckning de statliga ramavtal som finns, läs mer på www.avropa.se (extern länk, öppnas i nytt fönster).

Pågående upphandlingar

För att kunna bli leverantör till Sveriges Domstolar måste du vara med och lämna anbud. Domstolsverkets pågående upphandlingar ser du här nedan. 

Så lämnar du anbud till oss

Vid upphandlingar som genomförs av Domstolsverket används det webbaserade upphandlingssystemet e-Avrop (extern länk, öppnas i nytt fönster). Det innebär att du som anbudsgivare lämnar ditt anbud helt elektroniskt via internet. Du besvarar krav och lämnar pris och eventuella bilagor direkt i systemet. För att lämna anbud måste du som anbudsgivare skapa ett konto, vilket är kostnadsfritt. All information angående upphandlingen, t ex. frågor och svar, tilldelningsbeslut och avtal, skickas till den e-postadess som anges för kontot. Därför är det viktigt den e-postadress som anges bevakas regelbundet.

Överprövning

Efter att tilldelningsbeslut meddelats löper en tio dagar lång avtalsspärr under vilken beslutet kan överprövas. Ansökan om överprövning skickas till den förvaltningsrätt som är behörig att pröva frågan. Läs mer om överprövning av upphandlingar
Senast ändrad: 2019-02-27

Kontaktpersoner

Jenny Lilja
tfn. 036-15 54 50

Katarina Korpenstam 
tfn. 036-15 55 63

Elin Floengård Jönsson
tfn. 036 - 15 53 98

Nickolina Hamrin Lönkvist
tfn. 036-15 54 49

Annelie Forsberg
tfn.  036-15 53 04

Gabriella Bjärneroth
tfn. 036-155322

Catharina Bladh Franzén
tfn. 036-15 55 16

Anna-Lena Pettersson
tfn. 036-15 54 01

Jimmy Thörnlöf
tfn. 036-15 54 06

Ulrika Landén
tfn. 036-15 56 81
(e-handelssamordnare)

Mer om upphandling

(externa länkar)

Konkurrensverket

Lagen om offentlig upphandling

Upphandlingsmyndigheten