JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden från Sveriges Domstolar

Prövningstillstånd meddelat i mål om assistansersättning
[2019-05-17]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om innebörden av uttrycket "annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade" i 9 a § lagen (1993:387) om stöd och service till...

Tingsrätten dömer en 20-årig man för grov mordbrand avseende branden den 16 januari 2019 i Södra Ryd i Skövde
[2019-05-17]   Skaraborgs tingsrätt
Mannen döms för grov mordbrand, narkotikabrott och narkotikasmuggling. Mordbranden har bedömts som grov då den anlades sent på kvällen i ett flerfamiljshus i...

Prövningstillstånd meddelas inte i mål om revisors skadeståndsansvar m.m.
[2019-05-17]   Högsta domstolen
Högsta domstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i mål om bl.a. revisors skadeståndsansvar gentemot det reviderade bolagets moderbolag....

Beslut om flytt av högstadieenheter i Partille kommun upphävs
[2019-05-16]   Förvaltningsrätten i Göteborg
Förvaltningsrätten anser att kommunfullmäktige i Partille kommuns beslut den 26 mars 2019 om att flytta två högstadieenheter till en ny skola inte har kommit...

Svea hovrätt söker hovrättslagman
[2019-05-16]   Svea hovrätt
Hovrätten söker en hovrättslagman till en av domstolens allmänna avdelningar.

Kriminalvårdens beslut om sammanläggning av strafftid ändras inte
[2019-05-16]   Förvaltningsrätten i Stockholm
Förvaltningsrätten har idag avgjort ett mål om strafftidsberäkning avseende en man som dömts till livstids fängelse för narkotikabrott i Thailand. Målet avså...

Finansinspektionens beslut om sanktionsavgifter ändras
[2019-05-15]   Förvaltningsrätten i Stockholm
Förvaltningsrätten i Stockholm ändrar två beslut om sanktionsavgifter från Finansinspektionen. Avgifterna, som påförts två privatpersoner, är för höga och sk...Prenumerera på pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom Sveriges Domstolar.

Prenumerera på pressmeddelanden via e-post

Du kan även prenumerera via e-post.

 

Nyhetsarkiv