JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden från Sveriges Domstolar

Ordningsregler vid rättegång om mordbrand
[2019-03-22]   Kristianstads tingsrätt
Vid rättegång mellan den 26 mars 2019 och den 6 maj 2019 rörande mordbrand i Åhus och Kristianstad gäller följande ordningsregler, utöver det förbud mot...

Prövningstillstånd meddelat i mål om tillstånd enligt kulturmiljölagen
[2019-03-22]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om förutsättningarna för tillstånd enligt 4 kap. 3 § kulturmiljölagen (1988:950) att ändra en kyrkobyggnad (Mål nr 1488-18, Kammarrätten i Stockholms m...

Prövningstillstånd meddelat i mål om tillstånd enligt kulturmiljölagen
[2019-03-22]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om förutsättningarna för tillstånd enligt 4 kap. 3 § kulturmiljölagen (1988:950) att ändra en kyrkobyggnad (Mål nr 1480-18, Kammarrätten i Jönköpings m...

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt m.m
[2019-03-22]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om innebörden av Skatteverkets kommunikationsskyldighet när uppgifter tillförts ett ärende av någon annan än den som ärendet gäller och om denna...

Tilltalade för förberedelse till mord släppta ut häkte
[2019-03-22]   Göteborgs tingsrätt
Den 18 mars hölls den sista förhandlingsdagen som avser åtal för förberedelse till mord kring den 26 juni 2018 i Göteborg (mål B 8658-18). Tingsrätten har id...

Prövningstillstånd meddelat i mål om skattereduktion för hushållsarbete
[2019-03-22]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om ett kommunalt bolags prissättning av utfört arbete avseende anslutning till bolagets fibernät innebär att arbetet inte räknas som hushållsarbete på...

Daniel Wellington-klockan skyddas av upphovsrätt.
[2019-03-22]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Patent- och marknadsöverdomstolen har i dag meddelat dom i ett mål gällande bl.a. upphovsrätten till en klocka av märket Daniel Wellington. Patent- och...Prenumerera på pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom Sveriges Domstolar.

Prenumerera på pressmeddelanden via e-post

Du kan även prenumerera via e-post.

 

Nyhetsarkiv