JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Domstolsverkets organisation

Domstolsverket är en statlig myndighet under Justitiedepartementet. Myndigheten inrättades 1975 i Jönköping och leds av en generaldirektör.

Domstolsverkets organisation består av en GD-stab samt sju avdelningar;

 • Avdelningen för domstolsutveckling,
 • Ekonomiavdelningen,
 • HR-avdelningen
 • IT-avdelningen
 • Kommunikationsavdelningen
 • Avdelningen för kompetensutveckling och internationella relationer, samt
 • Fastighetsavdelningen

Dessutom finns en funktion för internrevision.

Insynsråd

Vid Domstolsverket finns ett insynsråd. Insynsrådets uppgift är att utöva insyn i verksamheten och ge generaldirektören råd. Insynsrådet består av högst tio ledamöter. Generaldirektören är rådets ordförande.

Följande personer är ledamöter i Domstolsverkets insynsråd:

 • Fredrik Beijer, rättschef vid Migrationsverket
 • Gunilla Hedwall, rättschef vid Skatteverket
 • Susanne Eberstein, riksdagsledamot för Socialdemokraterna
 • Mikael Westberg, rättschef vid Försäkringskassan
 • Maria Billing, chefsjurist vid Sveriges advokatsamfund
 • Kerstin Skarp, vice riksåklagare vid Åklagarmyndigheten
 • Jan R Andersson, riksdagsledamot för ModeraternaSenast ändrad: 2018-10-25

Domstolsverkets ledning

Vilka sitter i Domstolsverkets ledning?