JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Domstolsverkets mål

Domstolarnas verksamhet ska utgå från medborgarnas intresse. I detta ligger bland annat att förkorta tiden från brottsanmälan till dom och straffverkställande.

För domstolarna är målet att avgöra mål och ärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt. Domstolsverkets uppgift är att skapa förutsättningar för domstolarna att kunna uppfylla de mål som regering och riksdag ställt upp.

De mål som Domstolsverket har att uppfylla handlar bland annat om en effektiv och ändamålsenlig resursfördelning, om att främja en ökad samverkan såväl inom Sveriges Domstolar som med andra myndigheter, liksom att vara drivande och stödjande i reform och förändringsarbeten inom domstolarna.
Senast ändrad: 2017-02-16