JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Hyresfrågor

Om du har frågor om till exempel ditt hyresavtal, hur hyran bestäms, vad du får göra i din lägenhet, dina rättigheter vid brist i lägenheten, ombildning till bostadsrätt eller vad som gäller när man hyr ut i andra hand, kan du kontakta hyresnämnden.

Hyresnämnden kan lämna upplysning om vilka bestämmelser som gäller i hyresförhållanden, men ger inte råd om hur en specifik tvist ska lösas.

Hyresnämnden kan medla

Om en hyresvärd och en hyresgäst inte kan komma överens i en fråga som rör hyresförhållandet, eller om en bostadsrättsförening och en bostadsrättshavare inte kan komma överens i en fråga som rör upplåtelsen, kan endera parten - eller båda - vända sig till hyresnämnden för att få hjälp att lösa tvisten.

Det vanligaste är att nämnden medlar i tvisten. Hyresnämnden lägger normalt fram ett förslag till överenskommelse om parterna inte själva kan komma till en lösning vid ett sammanträffande med nämnden.

Hyresnämnden kan göra en rättslig prövning

Om parterna inte kommer överens kan hyresnämnden avgöra vissa hyres- och bostadsrättsfrågor. Exempel på sådana frågor är:

 • förlängning av bostadshyresavtal efter det att hyresgästen blivit uppsagd med kontraktsenlig uppsägningstid (besittningsskydd)
 • bestämmande av hyra och andra hyresvillkor
 • överlåtelse av hyresrätt till samboende
 • lägenhetsbyte
 • uthyrning i andra hand av hyresrätts- eller bostadsrättslägenhet
 • godkännande av avstående från besittningsskydd
 • skyldighet för hyresvärden att reparera bostadslägenhet
 • skyldighet för hyresgäst att betala skadestånd vid av honom felaktigt utförd underhållsåtgärd
 • medlemskap i bostadsrättsförening
 • ombildning av hyresrätt till bostadsrätt
 • tillstånd till eller förbud mot förbättringsarbete som medför höjd hyra

I vissa fall kan hyresnämnden även vara skiljenämnd.

Läs mer på www.hyresnamnden.se.
Senast ändrad: 2017-02-16

Mer om hyresfrågor

hyresnämndens webbplats (länken öppnas i nytt fönster) får du information om hyres- och bostadsrättsliga frågor.